Renate ontleent haar inspiratie uit de natuur.
Ze is gefascineerd door het telkens veranderende karakter van het
landschap; het contrast van massieve structuren enerzijds en
vergankelijkheid anderzijds.
Deze themaʼs komen veelvuldig terug in haar tekeningen, etsen en fotografie.
In haar werk speelt het thema landschap een grote rol.
Wat Renate in het bijzonder aantrekt is het grenskarakter;

De grenzen en de overlapping van natuur en cultuur ( het ingrijpen van de
natuur op cultuur en vice versa) , toen en nu, fragiliteit en vaste structuren,
verbeelding en afbeelding, leven en dood.
Door in te zoomen legt zij details weer, zit ze dichter op de huid. Ook ontstaat
er een zekere abstractie. Dit wordt gebruikt om het oneindige, het
onbegrijpelijke aanschouwelijk te maken. Door het normale beeld te
manipuleren probeert zij een nieuwe werkelijkheid te creëren.
Terugkerende themaʼs in haar werk zijn:
Orde, chaos, vergankelijkheid, structuren, grenzen, sporen, tijd en
herinnering.

Renate van Opdorp, geboren in 1970 te Rotterdam is in 2013 afgestudeerd
aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, studierichting autonoom,
Fine Art.
Renate heeft haar eigen atelier in Middelharnis, Atelier Havenhoofd 1.
www.renatevanopdorp.nl
info@renatevanopdorp.nl
www.atelierhavenhoofd1.nl